İşletmeNisan ve Ekim aylarında yılda iki sayı olarak yayınlanan hakemli akademik bir dergidir. Türkçe ve İngilizce dillerinde makaleler kabul edilmektedir. İşletme'nin kapsamında, yönetim, muhasebe, finans, bankacılık, pazarlama, sayısal yöntemler, girişimcilik, üretim, ticaret hukuku, turizm, lojistik ve yönetim bilişim konularındaki akademik çalışmalar yer almaktadır.

Gelecek sayı için makale kabul edilmektedir.

Makale gönderimi sırasında iThenticate programı benzerlik raporu sisteme yüklenmelidir. Benzerlik oranı %20'yi aşan çalışmalar editör/alan editörü tarafından yazarına iade edilmektedir.

Derginin hakem havuzunun genişletilmesi için çalışmanızı sisteme yüklerken hakem önerisinde bulunabilirsiniz.